Onze visie en werkwijze

Visie

De Binnenstad is een moderne Montessori basisschool. Het kind staat bij ons altijd centraal. Wij leren hen medeverantwoordelijk te zijn voor de maatschappij, en dat zij invloed kunnen uitoefenen op hun toekomst en die van de wereld om hen heen. Ons uitgangspunt is de uitspraak van Maria Montessori ‘Leer mij het zelf te doen’. Een gedegen basiskennis en de juiste vaardigheden zijn essentieel om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. 

 

Werkwijze en materialen

Het modern Montessorionderwijs, aangepast aan deze tijd, is verrijkt met de huidige nieuwe inzichten binnen het basisonderwijs. Daarbij hanteren we verschillende vormen van kennisoverdracht: individueel, in kleine groepjes of met de hele groep. Vanuit de Montessorigedachte leren wij onze kinderen wat leren is. Onze belangrijkste taak is het begeleiden van kinderen in het groeien naar sociale, kritische, verantwoordelijke  mensen met een zelfstandige visie op de wereld zodat zij later morele keuzes kunnen maken. 

 

We werken met twee jaargroepen binnen één bouw. Dit is deels vanuit de traditionele Montessorigedachte (nabootsen gezinssituatie, omgaan met verschillen, elkaar helpen) én onze ervaringen.

 

Leerlingen krijgen op onze school een bepaalde mate van vrijheid waarbinnen zij mogen leren naar aanleg, tempo en belangstelling. Hierbij is het nodig dat zij een zelfstandige en gedisciplineerde werkhouding ontwikkelen, waarbij alle schoolse vakken evenwichtig aan bod komen. Ons onderwijs sluit aan bij de belangstelling van kinderen voor de wereld om zich heen. Aandacht, verwondering en verbeeldingskracht spelen hierbij een belangrijke rol. Dit betekent dat in alle groepen materialen aanwezig zijn die hierbij aansluiten.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren